Szakmai Egyesületünk a megyében működő kereskedelmi és vendéglátó üzletkörű vállalkozások részére a működésükkel összefüggő tanácsadási, érdekképviseleti, és felnőttképzési szolgáltatást nyújt.


részletek
 A KISOSZ minő-ségpolitikájának alapja, egyben a Megyei egyesület szlogenje:

"Legjobban védett vállalkozó a tájékozott vállalkozó!"

Ennek megfelelően két fő alap tevékenységünket az érdekképviseleti tevékenységet, tanácsadást és az iskolarendszeren kívüli szakképzési tevékenységet a lehető legjobb minőséggel, minél szélesebb kör kiszolgálásával valósítjuk meg.

Főoldal   Sitemap   Nyomtatás   Kapcsolat
 
Bemutatkozunk Működési terület Tisztségviselőink
 
Működési terület és stratégia

Somogy megye Magyarország délnyugati részén található, északon a Balaton, délen a Dráva határolja. Területe alapján az 5. legnagyobb megye. Domborzati felépítésére a lankák, dombok váltakozása a jellemző. Infrastruktúrája, telekommunikációs rendszere jól fejlett, jelenleg is több fejlesztés és beruházás van folyamatban.

A megye székhelyen található a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviselete "KISOSZ" titkársága , mely jelenlegi formájában 1991 óta működik azzal a céllal, hogy a kereskedelem, kereskedelmi szolgáltatás és vendéglátás területén működő egyéni vagy családi társas vállalkozások részére a működésükkel összefüggő tanácsadási, érdekképviseleti és szakképzési szolgáltatást nyújtson, egyúttal mint partner részt vegyen a belföldi érdekegyeztetésben.

Munkánk során arra törekszünk, hogy mindkét tevékenységet a lehető legjobb minőséggel, mind szélesebb kör kiszolgálásával valósítsuk meg. Az elvárásoknak való megfelelőséget a vezetőség által kidolgozott és jóváhagyott minőségirányítási kézikönyv által meghatározott szigorú rendszer megvalósítása biztosítja. A KISOSZ minőségirányítási kézikönyve az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási alapszabványra támaszkodik. Így alaptevékenységünk két fő részre bontható:

  1. Érdekképviseleti tevékenység és tanácsadás
  2. Iskolarendszeren kívüli szakképzési tevékenység
Mindezek figyelembe vételével a következő stratégiai célokat tűztük ki magunk elé:
- működésünk alaptevékenységében meghatározó tényező a minőség iránti igény megléte, a vevő(vállalkozó vagy a képzésen részt vevő hallgató) problémáinak megoldása
- a törvényi előírások változásainak követése és vevő felé történő tájékoztatása
- vállalkozói kör érdekeiben történő törvényi módosítási javaslatok kidolgozása és vállalkozók érdekeinek képviselete, számukra Uniós normáknak megfelelő szakképzési lehetőség biztosítása
- a kis és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése, ezzel a vállalkozói kör létszámának bővülésének ösztönzése

A Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviselete „KISOSZ” tevékenységi köre az Alapszabály melléklete szerint
(TEÁOR ’08 szerint)


94.11 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
94.12 Szakmai érdekképviselet
94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.20 Alapfokú oktatás
85.31 Általános középfokú oktatás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
58.11 Könyvkiadás
58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.13 Napilap kiadás
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.12 Világháló-portál szolgáltatás
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.10 Üzletvezetés
70.21 PR, kommunikáció
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
73.11 Reklámügynöki tevékenység
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
78.20 Munkaerőkölcsönzés
78.10 Munkaközvetítés

 
Főoldal Tanfolyamok Tanácsadás Csatlakozzon hozzánk Elérhetőségek Adatvédelem